Ll_transcript_77673

Id TrinityFTRINITY_DN59401_c3_g2_i9
Name TranscriptLl_transcript_77673
SequenceTTTCGGAGACAGTCTGTTTCGGACCACTGTCGGGACCGAATTTCGCTCGATACGGCTCAAAAAGTGGTTTTTGAGTTCCCCATTGACTTCGTAATCACAT TACGAGTTGATATAGACCTAAAGTGTGTCCATATCTATCTTCTAAAAATTCTCGATTCGGAATGCCGAAATCCGAAATTCTAGTCGAAGAGTAAAATCGG ACGATTTATAATATCCGGTTGATTATGTGCCGACAATTCTCAAGCGCGTCGTGATCGTACGCGAATGTCGG BLAST
Tissueflowers
Gene nameLI_gene_85788; 
Additional information-

Expression of Ll_transcript_77673

Labels

FPAB abscising flower pedicels
FPNAB    non-abscising flower pedicels
LF1 lower flowers stage 1
LF2 lower flowers stage 2
LF3 lower flowers stage 3
LF4 lower flowers stage 4
UF1 upper flowers stage 1
UF2 upper flowers stage 2
UF3 upper flowers stage 3
UF4 upper flowers stage 4

Annotations of Ll_transcript_77673

Blastp-
Blastx-
Eggnog-
Kegg-
CantataDB-
Mirbase-
Ncbi protein-
Pfam-
Rfam-
GO-