Ll_transcript_307913

Id TrinityTRINITY_DN11295_c0_g1_i1
Name TranscriptLl_transcript_307913
SequenceAAGAAGAGGAAGTATGAGTTAGGTCGCCCGGCCGCCAACACTAAGCTTGGAGCCCGTCGTGTACACATTGTTCGTACTAGGGGAGGTAACAAGAAATACA GAGCATTAAGATTAGATCAAGGAAATTTTGCATGGGGTTCTGAAGGTATTTCTGCTAAAACTCGTATCATTGATGTTGTCTACAACGCATCGAACAATGA ATTGGTCAGAACCAAAACTTTGGTTAAAAACGCTATTGTTGTAATCGACGCAACACCATTCCGTCAATGGTATGAAGGCCATTACGCTTTGCCTATTGGA AGAAGGAAGACTACAAAATTAACTGAAGCTGAAGATGCTGTATTGAATAAGAAACGATCAACAAAGGCTGAAGTTAAATACAAGAAAAGGCAACGATTTG CCAAAGTTGAAGCTTCAATTGATGAACAGTTCCAAACCTCTCGTCTATTAGCATGCTTGGGAAGCAGACCTGGTCAATGCGGACGTGCTGATGGTTACAT CTTAGAAGGCAAAGAATTGGAATTTTACCACAGGAAGATCAAGG BLAST
Tissuepods
Gene nameLI_gene_119343; 
Additional informationdetails; 

Expression of Ll_transcript_307913

Labels

PAB abscising pods
PNAB non-abscising pods
PS1 seeds stages 1-3
PS2 seeds stages 4-6
PS3 seeds stages 7-8
PW1 pods wall stages 1-3
PW2 pods wall stages 4-6
PW3 pods wall stages 7-8

Annotations of Ll_transcript_307913

Blastp40S ribosomal protein S8 from Spodoptera with 78.45% of identity
Blastx40S ribosomal protein S8 from Spodoptera with 78.45% of identity
Eggnog-
Kegg-
CantataDB-
Mirbase-
Ncbi proteinLink to NCBI protein (NP_001236970.2)
PfamRibosomal protein S8e (PF01201.21)
Rfam-
GOLinks to GO: General; Genes and gene products; Annotations; Ontology;