ta-siRNA 79 details

ID79
SequenceGCACTGTAAGAACCGATCTCGAAT 

Targets of siRNA 79

LuluDB transcript

Target start position

Target end position

Target sequence

BLAST target sequence

Target details

Ll_transcript_250612; 10 33 ATTCGAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_53199; 171 194 ATTTGAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_53204; 196 219 ATTTGAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_53202; 204 227 ATTTGAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_53211; 257 280 ATTTGAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_53212; 340 363 ATTTGAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_53217; 609 632 ATTTGAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_13513; 53 76 ATTTGAGATCAGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_13515; 53 76 ATTTGAGATCAGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_13520; 53 76 ATTTGAGATCAGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_114363; 134 157 ATTCAAGATCTGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_90322; 168 191 ATTCAAGACCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_131877; 75 98 ATTCGAGATCGGTTCTTATAGTGC BLAST
Ll_transcript_114371; 38 61 ATTCGAGATCGGTTCTGACAGTGC BLAST
Ll_transcript_193375; 202 225 ATTCGAGATCGGTTCTTACTGTGC BLAST
Ll_transcript_114375; 134 157 ATTCGAGATCGGTTCTCACAGTGC BLAST
Ll_transcript_114364; 317 340 ATTCGAGATTGGTTCTTACAATGC BLAST
Ll_transcript_13273; 189 212 ATTAGAGATTGGTTCTTGCAGTGC BLAST
Ll_transcript_225040; 1097 1120 ATTTGAGATCGGTTCTTACAATGT BLAST
Ll_transcript_85003; 469 492 ATTCGAGATCAATTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_112335; 517 539 ATTCAGAGCGATTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_112320; 517 539 ATTCAGAGCGATTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_112341; 2115 2137 ATTCAGAACGATTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_479416; 55 78 ATTCGAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_479419; 184 207 ATTCGAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_479412; 195 218 ATTTGAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_455749; 89 112 ATTTGAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_455751; 164 187 ATTTGAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_479408; 129 152 ATTCCAGATCGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_455750; 89 112 ATTCGAGATTGGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_312151; 125 148 ATTCGAGATCTGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_493090; 84 107 ATTCAAGATCTGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_493085; 206 229 ATTCAAGATCTGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_455744; 164 187 ATTCGAGATCGGTTCTTATAGTGC BLAST
Ll_transcript_479409; 2 25 ATTCGAGATCGGTTCTTACAGTTC BLAST
Ll_transcript_359169; 142 165 ATTCGAGATCGGTTCTTACAATGC BLAST
Ll_transcript_455745; 164 187 ATTCGAGATCGATTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_479414; 136 159 ATTCGAGATCGGTTCTCACAGTGC BLAST
Ll_transcript_287905; 75 98 ATTTGAGATAAGTTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_479417; 14 37 ATTCGAGATTGGTTCTTACACTGC BLAST
Ll_transcript_384797; 45 68 ATTCGAGATTGGTTCTTACAATGC BLAST
Ll_transcript_465691; 92 115 ATTAGAGATTGGTTCTTGCAGTGC BLAST
Ll_transcript_509441; 1532 1555 ATTTGAGATCGGTTCTTACAATGT BLAST
Ll_transcript_509433; 1532 1555 ATTTGAGATCGGTTCTTACAATGT BLAST
Ll_transcript_509437; 1532 1555 ATTTGAGATCGGTTCTTACAATGT BLAST
Ll_transcript_460499; 78 101 ATTCGAGATCAGTTCTTACATTGC BLAST
Ll_transcript_460499; 177 200 ATTCGAGATCAGTTCTTACATTGC BLAST
Ll_transcript_523499; 266 289 ATTTGAGATCAGTTCTTACTGTGC BLAST
Ll_transcript_348469; 173 195 ATTCAGAGCGATTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_348459; 213 235 ATTCAGAGCGATTCTTACAGTGC BLAST
Ll_transcript_309501; 150 172 ATTCAGAACGATTCTTACAGTGC BLAST

Expression of siRNA 79


Labels

FPAB_1 abscising flower pedicels (replicate 1)      PAB_1 abscising pods (replicate 1)      PW2_1   pods wall stages 4-6 (replicate 1)
FPAB_2 abscising flower pedicels (replicate 2)      PAB_2 abscising pods (replicate 2)      PW2_2   pods wall stages 4-6 (replicate 2)
FPNAB_1   non-abscising flower pedicels (replicate 1)        PNAB_1   non-abscising pods (replicate 1)        PW3_1   pods wall stages 7-8 (replicate 1)
FPNAB_2   non-abscising flower pedicels (replicate 2)        PNAB_2   non-abscising pods (replicate 2)        PW3_2   pods wall stages 7-8 (replicate 2)
LF1_1 lower flowers stage 1 (replicate 1)      PS1_1 seeds stages 1-3 (replicate 1)      UF1_1 upper flowers stage 1 (replicate 1)
LF1_2 lower flowers stage 1 (replicate 2)      PS1_2 seeds stages 1-3 (replicate 2)      UF1_2 upper flowers stage 1 (replicate 2)
LF2_1 lower flowers stage 2 (replicate 1)      PS2_1 seeds stages 4-6 (replicate 1)      UF2_1 upper flowers stage 2 (replicate 1)
LF2_2 lower flowers stage 2 (replicate 2)      PS2_2 seeds stages 4-6 (replicate 2)      UF2_2 upper flowers stage 2 (replicate 2)
LF3_1 lower flowers stage 3 (replicate 1)      PS3_1 seeds stages 7-8 (replicate 1)      UF3_1 upper flowers stage 3 (replicate 1)
LF3_2 lower flowers stage 3 (replicate 2)      PS3_2   seeds stages 7-8 (replicate 2)        UF3_2 upper flowers stage 3 (replicate 2)
LF4_1 lower flowers stage 4 (replicate 1)      PW1_1   pods wall stages 1-3 (replicate 1)        UF4_1 upper flowers stage 4 (replicate 1)
LF4_2 lower flowers stage 4 (replicate 2)      PW1_2   pods wall stages 1-3 (replicate 2)        UF4_2 upper flowers stage 4 (replicate 2)