Ll_transcript_239805

Id TrinityFTRINITY_DN11325_c0_g1_i1
Name TranscriptLl_transcript_239805
SequenceGTGAAGCTTGGATAAGAGTGAGTGAGGGAAATGTTCCAGTAACAGCAGTTGTAAAAACAAGTAATGGATTCACACATGGTGGTGCTACTGTTGCTGAATC AAATTGCTGGTCTATGCTTAAGGGTGGACTTACAGCAGATAAATCAGGTCCAGCTGAGCTTTATTTTGAGAGCAAAAATACTTCCATAGAAATATGGATT GACAACATTTCCTTACAGCCATTCACAGAAAAGCAATGGAGGTCTCATCAATATCAGAGCATTGAGAAGACACGCAAGAGGAAGGTACTAGTGAAAGCAG TTGATGAACAAGGAAATCCTTTACCA BLAST
Tissueflowers
Gene nameLI_gene_311; 
Additional informationdetails; 

Expression of Ll_transcript_239805

Labels

FPAB abscising flower pedicels
FPNAB    non-abscising flower pedicels
LF1 lower flowers stage 1
LF2 lower flowers stage 2
LF3 lower flowers stage 3
LF4 lower flowers stage 4
UF1 upper flowers stage 1
UF2 upper flowers stage 2
UF3 upper flowers stage 3
UF4 upper flowers stage 4

Annotations of Ll_transcript_239805

Blastp-
Blastx-
Eggnog-
Kegg-
CantataDB-
Mirbase-
Ncbi proteinLink to NCBI protein (XP_019450548.1)
Pfam-
Rfam-
GO-