Ll_transcript_113423

Id TrinityFTRINITY_DN59392_c3_g1_i14
Name TranscriptLl_transcript_113423
SequenceGAAAAATTAGTGGAAGACATACTTGTGTATCTACTAATATCTCACAAGATCACACGAAATTAAGCTCTTCTTTTATTGCTGACTGTATTATGCAATTAGT GACTGCAGATCCGGGTATCCCAATGAAAGCATTAATGAAGGAAGTATTAAGTCGTTTTGGGTACACTGTGACATATAGAAAAACTTGGAAAGCTAAACAG ATAGCAATGTCCCGAATTTATGGTGATTGGGAAGGATCGTACAAGGAATTACCTCGTTGGTTTAATGTCGTCCAATGGTATTTACCAGGTACGGTTGTTA GATATGGAACATCTAACCATGATAATATTGATACTTATATTCTTGATAGGGTGTTTTGGTCCTTTAAGCCATGTATTGATGGTTTTGGATTTTGCAAACC AATCCTTCAAGTGGATGGTACATTTTTGACGAGAAAATATAATGGAACATTGCTTATAGCTAGTTCACAAGATGGCAATAGACGTATATTTCCTATTGTG TTTGCTATTGCCGAAGGAGAGACGAAAGAGGCGTGGAAGTGGTTCTTTTTCAATATTCGTTCTTTTGTTACCCAACAAGCCAACATTTGTATAATATCAG ATAGCGGGACTGGGTTGTTGAGTGCCCTTCGTACTGAGCTTTCACAATGGTGTAATGCACATTCAGTGTTTTGTATTCGACACGTTGCTAGCAACTTTAA CAAGGAGTTCTGTGATACAAAGTTGAAGGAGAAAGTAATTCAAATGGGATATGAGTTGATGAGGCCACGATTTGAGCGAATGCTTGATGCCCTGCGAGAA AAAAATCCAAGAGCAGGAGCATGGCTGGACAATATCCCGAAAGACAAATGGACGCAATGTTATGATGAAGGGAGACGGTATGGGCATATGACGACCAATT TGGCAGAATATATTAACTCTATTTTGAAAGGTTGTAGAGCTTTGCCCATCACTGCCATTGTTACTGCAACATATCA BLAST
Tissueflowers
Gene nameLI_gene_85684; 
Additional informationdetails; 

Expression of Ll_transcript_113423

Labels

FPAB abscising flower pedicels
FPNAB    non-abscising flower pedicels
LF1 lower flowers stage 1
LF2 lower flowers stage 2
LF3 lower flowers stage 3
LF4 lower flowers stage 4
UF1 upper flowers stage 1
UF2 upper flowers stage 2
UF3 upper flowers stage 3
UF4 upper flowers stage 4

Annotations of Ll_transcript_113423

Blastp-
Blastx-
Eggnog-
Kegg-
CantataDB-
Mirbase-
Ncbi proteinLink to NCBI protein (XP_019418543.1)
PfamMULE transposase domain (PF10551.8)
Rfam-
GOLinks to GO: General; Genes and gene products; Annotations; Ontology;