Ll_transcript_523207

Id TrinityTRINITY_DN12140_c0_g1_i1
Name TranscriptLl_transcript_523207
SequenceCAAAAAGGCAAATCAGAATTTTGGAGGAGGAAAATGAGGACATTCCATAGCATTTTGGACATCAACAAAGATGGCGTTATTTCATTCGATGACTTCAGAA TACTGGTCGATCGCTTCGTCTATTTGGGCCATCTCAATCCACACCATCAGAAAGAATTCAATGAAGTTGTACAGTCAATGTGGGAAGAGCGCTGGGGTAC CATAAGCCCCTATAATTTAGTCACAACAGAGCAATACCTGGAAGACATGTTTCACATTGTCAACGACAAGCAATTACGAAAAAAAGTTCATTCATTCCT BLAST
Tissuepods
Gene nameLI_gene_119668; 
Additional informationdetails; 

Expression of Ll_transcript_523207

Labels

PAB abscising pods
PNAB non-abscising pods
PS1 seeds stages 1-3
PS2 seeds stages 4-6
PS3 seeds stages 7-8
PW1 pods wall stages 1-3
PW2 pods wall stages 4-6
PW3 pods wall stages 7-8

Annotations of Ll_transcript_523207

BlastpSarcoplasmic calcium-binding protein from Perinereis with 23.4% of identity
BlastxSarcoplasmic calcium-binding protein from Perinereis with 23.4% of identity
Eggnog-
Kegg-
CantataDB-
Mirbase-
Ncbi proteinLink to NCBI protein (XP_003612619.2)
PfamEF hand (PF13202.5)
Rfam-
GOLinks to GO: General; Genes and gene products; Annotations; Ontology;
Links to GO: General; Genes and gene products; Annotations; Ontology;