Ll_transcript_307428

Id TrinityTRINITY_DN20783_c0_g1_i1
Name TranscriptLl_transcript_307428
SequenceAGAAGATCGGCTCGGCGTGTTAACACCGCACCCCTACCATCCATCATGGCTGACCCGGAAAAACAGCCCGAACAACCCAAGGCTGTCCCACAAAAGCCTG TCATCGCTAATAAAGTCACTGGTGTTGTGAAATGGTTCAACGTCAAAAGTGGGTACGGGTTCATTAACAGGAATGACAGCAAGGAGGATGTCTTTGTGCA TCAATCAGCCATTGTTAAAAACAATCCTAAGAAAGCGGTGCGCAGTGTTGGTGATGGAGAAGTGGTTGAGTTTGACGTCGTGGTGGGGGAGAAGGGAAAT GAGGCTGCCAACGTGACTGGTCCTGCTGGTGAGCCTGTGAAGGGCTCTCCCTATGCCGCTGACAAGCGCCGTGGTTACCGTCAATGGTACTATGGAGGAC GTGGTGGACGTGGCATGCGCCCCCGCCGTGAAGGTTATGAGAGTGGAG BLAST
Tissuepods
Gene nameLI_gene_122580; 
Additional informationdetails; 

Expression of Ll_transcript_307428

Labels

PAB abscising pods
PNAB non-abscising pods
PS1 seeds stages 1-3
PS2 seeds stages 4-6
PS3 seeds stages 7-8
PW1 pods wall stages 1-3
PW2 pods wall stages 4-6
PW3 pods wall stages 7-8

Annotations of Ll_transcript_307428

BlastpY-box factor homolog from Aplysia with 68% of identity
BlastxY-box factor homolog from Aplysia with 68.97% of identity
Eggnog-
Kegg-
CantataDB-
Mirbase-
Ncbi proteinLink to NCBI protein (XP_014500223.1)
Pfam'Cold-shock' DNA-binding domain (PF00313.21)
Rfam-
GOLinks to GO: General; Genes and gene products; Annotations; Ontology;
Links to GO: General; Genes and gene products; Annotations; Ontology;