Ll_transcript_408074

Id TrinityTRINITY_DN35853_c0_g1_i1
Name TranscriptLl_transcript_408074
SequenceGGATGATGTTAACAATGGTTAAAGGACCAACATGTTATGAAGACATTAGAACTGTTTCAAATGTACAATATCCAACATTCAGAGATGCATGTTTTGCTAT GGGTTTACTTAAGGATGACAAAGAATATATTGAAGCTTTAAGAGAAGCAAGTGACTGGGGTTCTGGATACTACTTGAGGAAATTGTTAGTGACAATGCTT CTATCAACATCTATGAACAGACCAAAACATGTTTGGGAGGAAACATGGCAATGGTTATCTGATGGAATTATTTACAACCAAAGAACTATCTCCAATAATC AAGGGTTGGTGCTTACCGATGAACAACTACAAAATCTAACACTATTGGAGATTGAAAAAATACTTGAAGTAAATCGAAGAAGTTTG BLAST
Tissuepods
Gene nameLI_gene_127553; 
Additional informationdetails; 

Expression of Ll_transcript_408074

Labels

PAB abscising pods
PNAB non-abscising pods
PS1 seeds stages 1-3
PS2 seeds stages 4-6
PS3 seeds stages 7-8
PW1 pods wall stages 1-3
PW2 pods wall stages 4-6
PW3 pods wall stages 7-8

Annotations of Ll_transcript_408074

Blastp-
Blastx-
Eggnog-
Kegg-
CantataDB-
Mirbase-
Ncbi proteinLink to NCBI protein (XP_019451814.1)
Pfam-
Rfam-
GO-